ส่งความรัก ปรารถนาดีผ่านใยแก้วออนไลน์

ปีกว่าๆมานี้ พวกเราทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้ทำความรู้จักกับสิ่งใหม่ที่เราอาจจะบอกได้ว่า เราเองไม่ได้มีใครอยากรู้จักเลยแม้แต่น้อย  สิ่งที่คนทั่วโลกรู้จักและรับรู้ถึงความร้ายกาจของสิ่งมีชีวิตเล็กที่เราเรียกว่า ไวรัสโควิด 19 ที่สามารถทำให้ทุกๆประเทศทั่วโลกสั่นคลอน ประหวั่นพรั่นพรึงจากพิษสงที่สามารถทำให้ผู้คนมากมายเจ็บป่วยถึงขั้นล้มหายตายจากจากเชื้อร้ายนี้ หรือแม้แต่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจนตัดสินใจเพียงชั่ววูบทิ้งความรัก ความห่วงใย ความห่วงหาอาทรของครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักไปก่อนเวลาอันควร ไม่เพียงแต่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากไวรัสที่บ่อนทำลายระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ หากแต่สามารถส่งผลกระทบเป็นเหมือนคลื่นกระทบฝั่งที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ เศรษฐกิจเรื่องของปากท้องของผู้คนมากมาย ผู้คนหวาดกลัวโรคภัยมิหนำซ้ำยังหวาดระแวงแม้กระทั่งคนใกล้ชิดและคนในครอบครัว ถือเป็นโรคที่แปลกใหม่ต่อมนุษยชาติทั่วโลก สาเหตุยังคงเป็นสิ่งที่เหล่าผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งเหล่านักวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าสาขาใดให้ความสนใจและคิดค้นเพื่อเสาะแสวงหาตัวยาและวัคซีนที่จะนำมารักษาชีวิตผู้คนมากมายทั่วโลก เพื่อการดำลงอยู่ของเหล่ามนุษยชาติ ในขณะที่โควิด 19 ขยายตัวเข้าลุกลามยังหลายๆปนะเทศทั่วโลก ผู้คนก็มิได้ย่อท้อและพยายามหาทางที่จะปกป้อง ป้องกันตัวเองและคนใกล้ชิด ครอบครัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิต การดำเนินชีวิตที่ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น จะกิน จะอยู่ จะพบปะกันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพึงสังวรเป็นอย่างแรกก่อนที่จะก้าวเท้าย่างก้าวออกจากเคหะสถาน เพราะหากเกิดรับเชื้อที่ไม่ได้เชื้อเชิญกลับมาด้วยเห็นจะเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงที่สามารถส่งต่อให้บุคคลใกล้ชิดและต่อผู้อื่นอย่างรวดเร็ว หลายคน หลายครอบครัว เพื่อนฝูง คนรู้จักห่างหายจากการพบปะเจอะเจอแบบสัมผัสถึงตัว แต่เปลี่ยนมาเป็นการพึ่งพาซึ่งวิทยาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตเพื่อนส่งผ่านซึ่งความรัก ความห่วงใยซึ่งกันละกัน จากคนหนึ่งสู่อึกคน จากครอบครัวสู่ครอบครัว จากจังหวัดสู่จังหวัดหนึ่งหรือแม้แต่จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง หากไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ความเครียด กังวลอาจจะมีมากกว่าที่ควร พวกเราแสวงหาแนวทางใหม่ในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยจากการคุกคามของโรคชนิดใหม่นี้ พัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ที่จะสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในชีวิต หน้ากาก แอลกอฮอล์เจล ชุดหรือเครื่องแต่งกายที่พัฒนาคิดค้นเพื่อป้องการแพร่กระจายของเชื้อ อีกทั้งวัคซีนเพื่อป้องกันชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนให้ปลอดภัย  เมื่อชีวิตต้องปรับเปลี่ยนในทุกๆด้าน คงต้องรวมถึงการเดินทางคมนาคมไปยังสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่การท่องเที่ยวก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยของพวกเราทุกๆคน สิ่งสำคัญมากที่สุดคือความรับผิดชอบของมนุษย์เราทุกคน ไม่ว่าชนชาติได้ เพศหรือวัย หากเราให้ความสำคัญกับระเบียบการป้องกันและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การควบคุมและป้องกันพวกเราทุกคนจากการแพร่กระจายของเชื้อร้าย แม้เราจะเห็นได้ว่าอาจจะยากไปสักหน่อย เพราะสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล อีกทั้งสามัญสำนึกรับผิดชอบและไม่เห็นแก่ตัวของบุคคลนั้น เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ณ เวลานี้คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่า ความร้ายแรงได้ทำให้พวกเราทุกคน มนุษย์ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติทุกศาสนาตกอยู่ในสภาวะเดียวกัน ไม่ว่าจะยากดีมีจน ไม่ว่าจะเก่งมากแค่ไหน  เราก็ยังไม่สามารถที่จะอาจหายเอาชนะโรคนี้ได้ แต่ทุกๆคนก็มีความหวังและยังคงสร้างขวัญกำลังใจให้กันละกัน เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทั่วโลก เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน ทุกๆชาติ ทุกๆศาสนาบนโลกใบนี้ให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ด้วยกันไปได้อย่างปลอดภัย  หวังว่าในอนาคตอีกไม่ไกลข้างหน้าทุกๆอย่างจะกลับสู่สถานการณ์ปกติและมีโอกาสที่จะนำพาทุกๆท่าน เพื่อนชาวต่างชาติและอาคันตุกะต่างแดนให้ได้ชื่นชมกับความสวยงามของศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอันเลื่องชื่อลือนามของเมืองไทยในไม่ช้า ขอให้ทุกๆคนบนโลกนี้ปลอดภัย และสุขภาพแข็งแรง

ด้วยความรักและปรารถนาดีที่ส่งผ่านจากพวกเรา

Chiang Mai Tour Center

You may also like...